Powrót do góry

Rząd Beaty Szydło, a dokładnie podległy mu Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował, że na konto naszego miasta trafi 6,8 mln zł przeznaczone na rewitalizację terenów zielonych. Dotacja pokryje 85 procent kosztów ogromnego zadania, na które składa się pięć elementów - gruntowny remont trzech miejskich parków, terenów rekreacyjnych nad Utratą i utworzenie „zielonej kurtyny” przy ul. Olimpijskiej.

Równo rok temu burmistrz złożył w NFOŚiGW wniosek o siedmiomilionową dotację na przebudowę wszystkich miejskich parków, ale nim w stolicy zapadły konkretne decyzje, wystartował z pierwszymi pracami. Kilka miesięcy temu rozpoczęła się modernizacja parku w Chodakowie, a wydane na ten cel pieniądze będą stanowiły wkład własny miasta do projektu, który właśnie otrzymał tak ogromne dofinansowanie. Miasto starało się o 6,8 mln przy czym wartość całego projektu to 7.988.800 zł.- Jak duża jest skala planowanych robót, niech świadczą liczby. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami to niemal 9,5 hektara, a po ich zakończeniu w Sochaczewie przybędzie 6.000 m2 nowych terenów zielonych. Każdy park będzie miał nowe alejki, oświetlenie, ławki, wypielęgnowaną zieleń. Przy szkole muzycznej chcemy oczyścić staw, utworzyć plenerową scenę i ścieżkę edukacyjna, a w Chodakowie głównym elementem będzie podświetlana fontanna – wylicza burmistrz Piotr Osiecki.

Co istotne, wszystkie parki mają być w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, dlatego w projektach pojawia się przebudowa schodów, budowa ramp i podjazdów dla wózków.


Park Garbolewskiego w Sochaczewie


W parku przy szkole muzycznej planowane są prace pielęgnacyjne związane z zabytkowym drzewostanem, nasadzenia zieleni oraz jej nowe aranżacje, wymiana nawierzchni utwardzonych alei parkowych, przebudowa oświetlenia terenu – instalacja nowych energooszczędnych opraw (28 szt.) oraz montaż nowych latarni (10 szt.). Ponadto renowacja stawu parkowego oraz budowa nowej alei biegnącej obok niego. Na złom trafi metalowe ogrodzenie biegnące wzdłuż ul. Piłsudskiego, wymienione zostaną wszystkie elementy małej architektury, które nie odpowiadają swoją formą historycznemu charakterowi parku. Pojawi się za to 25 nowych ławek i 30 koszy na śmieci. Planowana jest także przebudowa schodów nad stawem.

- Istotnym elementem zmian w parku, na końcu którego znajduje się piękny budynek szkoły muzycznej, będzie budowa sceny plenerowej w miejscu dawnej oficyny dworskiej. Widzimy tam ogród muzyczny z plenerowymi instrumentami, miejsce spotkań muzyków, wakacyjnych koncertów – dodaje Piotr Osiecki.


Park przy Traugutta


Nie mniejszy zakres prac przewidziany jest w ramach rewitalizacji parku przy ul. Traugutta. Na 8 tys. m2 przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz nasadzenia nowej zieleni. Projekt przewiduje wymianę 20 opraw oświetleniowych z pozostawieniem istniejących słupów. Nowe oprawy w swej formie będą nawiązywać do XIX-wiecznych latarni gazowych. Rozebrany zostanie budynek niedziałającej od lat toalety publicznej. W jej miejscu zainstalowane będą nowe toalety kontenerowe, zintegrowane z wiatą przystankową. Wewnątrz „zielonych płuc miasta” zaplanowano także renowację pomnika F. Chopina, instalację znaku przestrzennego w miejscu dawnej synagogi, budowę ścieżki rowerowej (łączącej trasy dla jednośladów w ul. Płockiej i Warszawskiej oraz Traugutta), montaż i wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice etc.). Ponieważ park od czerwca 1981 roku figuruje w rejestrze zabytków, wszelkie działania ratusz uzgadnia z wojewódzkim konserwatorem.

- Park docelowo stanie się miejscem świadczącym o historii Sochaczewa. Chcemy uwydatnić przeszłość miasta, nawiązać do tradycji oraz życia Fryderyka Chopina – mówi burmistrz.


Park przy Chopina


Restauracja ponadhektarowego parku przy ul. Chopina w Chodakowie trwa od czerwca. Na zlecenie miasta wykonawca ma m.in. upiększyć zieleń (26 nowych drzew iglastych i liściastych), wymienić 1200 m 2 nawierzchni alejek spacerowych, przebudować oświetlenie (28 nowych opraw), stworzyć centralny skwer z podświetlaną fontanną, wymienić chodniki, wyznaczyć ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Hotelowej, usunąć asfalt z ulicy Hotelowej i zastąpić go kostką brukową. Na koniec w parku stanie 30 ławek, 12 koszy na śmieci i 5 stojaków rowerowych.


Nabrzeże Utraty


Największym rewitalizowanym obszarem, o powierzchni 4,3 ha, będą tereny nabrzeżne Utraty. Przedsięwzięcie ma być koncepcyjnie spójne z renowacją parku przy ul. Chopina. Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie w tym miejscu parku nadrzecznego, który pełniłby funkcję rekreacyjno-przyrodniczą stąd w planach budowa m.in. ciągu pieszo–rowerowego biegnącego wzdłuż rzeki oraz oświetlenie całego terenu, by był dostępny także po zmroku.

- Nabrzeże Utraty stanie się atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców Chodakowa, jak i całego miasta. Stanowić będzie punkt przystankowy dla turystów odwiedzających Sochaczew i Żelazową Wolę. Chcemy przekształcić istniejącą przestrzeń w park nadrzeczny, zachować zieleń o wysokich walorach przyrodniczych i jednocześnie wykorzystać potencjał wypoczynkowy tego zaniedbanego dziś obszaru – deklaruje Piotr Osiecki.


Zielona kurtyna


Ostatnim elementem projektu jest utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej, oddzielającej strefę przemysłową od osiedla domów jednorodzinnych. Będzie ona miała długość ok. 920 metrów. W pasie zieleni znajduje się tam obecnie 50 drzew, a ratusz chce nasadzić dodatkowe 60. Będą to głogi, jarzębiny i klony. Kurtyna ograniczy o 50 procent hałas dobiegający do osiedla domów jednorodzinnych.


Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zielonych” ma wartość 7.988.800 zł, a przyznana miastu dotacja w wysokości 6.790.400 zł pokryje 85 proc. kosztów. Środki pochodzą z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego wdrażaniem zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Poseł Maciej Małecki


Zawsze podkreślam, że Sochaczew jest bardzo ważny w mojej pracy poselskiej. Sprawy Sochaczewa, rozwój naszego miasta mam stałe w sercu, dlatego cieszę się, że trafią tu kolejne miliony rządowych dotacji. Tym bardziej, że są to kolejne środki na inwestycje, które poprawią życie naszych mieszkańców. 

Wsparcie finansowe, które dzięki dobrej współpracy z burmistrzem Piotrem Osieckim i radnymi udało się pozyskać dla Sochaczewa, wpisuje się w program rządu Prawa i Sprawiedliwości. W rządzie premier Beaty Szydło szczególną wagę przykładamy do poprawy warunków życia mieszkańców mniejszych miejscowości. Zmieniliśmy politykę naszych poprzedników, którzy kierowali pieniądze do największych miast, zapominając, że inwestycje poprawiające życie ludzi potrzebne są w mniejszych ośrodkach, takich jak nasz Sochaczew. Dzięki skutecznej walce z mafiami podatkowymi i paliwowymi możemy przeznaczyć duże środki na wsparcie miast Polski lokalnej, dlatego liczę, że w Sochaczewie przybędzie miejsc, w których wolny czas będą chętnie spędzać całe rodziny. Chciałbym, żeby nasze parki, tereny nad Bzurą i Utratą stały się wizytówkami Sochaczewa, były miejscami bezpiecznymi i atrakcyjnymi dla starszych i młodszych, dla młodzieży i rodzin z dziećmi. Mieszkańcy Sochaczewa na to zasługują. Cieszę się, że dobrze zarządzane miasto rozwija się i pięknieje. Ale wciąż są miejsca, które wymagają zmian. Zależy mi, żeby stworzyć naszym mieszkańcom, sochaczewskim rodzinom jak najlepsze warunki do życia.

Daniel Wachowski


Więcej informacji o tym co dzieje się w mieście na portalu sochaczew.pl


Opinie użytkowników (0)

ZALOGUJ SIĘ lub ZAREJESTRUJ SIĘ aby dodawać komentarz

Prosimy, podziel się z nami swoją opinią - dzięki temu będziemy mogli udoskonalać to co robimy :) Dziękujemy!