Autor: ziemiasochaczewska@gmail.com

Opublikowane: ponad 6 lat temu

Kategorie: Atrakcje turystyczne

Kraj: Polska

Województwo: Województwo mazowieckie

Miasto: Sochaczew

Większa część miasta położona jest na prawym brzegu Bzury, której dolinę uznano w sieci ekologicznej ECONET - POLSKA za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się Puszcza Kampinoska uznana za Światowy Rezerwat Biosfery oraz Dolina Środkowej Wisły stanowiąca paneropejski korytarz ekologiczny, ważny z punktu widzenia ochrony różnorodności gatunkowej. Zasoby środowiska przyrodniczego miasta Sochaczew stanowią :


 • rzeki : Bzura, Utrata i Pisia
 • Zalew Boryszewski
 • stawy, oczka wodne i drobne cieki wodne
 • Puszcza Kampinoska i Puszcza Bolimowska
 • zadrzewienia przydrożne
 • zieleń parkowa i cmentarna 

Historyczne okolice Sochaczewa pokryte były kompleksami lasów, z których pozostały dziś jedynie fragmenty o charakterze mieszanym i iglastym. W lasach występują głównie sosny, dęby i brzozy. W dolinach rzek i rzeczek zachowały się resztki lasów olszowych, spotyka się wierzby, topole i czeremchę. W skład runa leśnego wchodzą wrzos, paprocie i mchy.

Na terenie miasta znajdują się następujące obiekty przyrodnicze poddane szczególnej ochronie (są to zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury) :

 

 • aleja lipowa (lipy drobnolistne) rosnąca przy drodze Sochaczew - Żelazowa Wola (w obrębie miasta część ulicy Chopina)
 • zabytkowe parki i zaspoły dworsko - pałacowe : park w Gawłowie, park im. Garbolewskiego, zespół dworsko - parkowy w Chodakowie

 

Stanowiąca zadrzewienie przydrożne aleja prowadząca z Sochaczewa do Żelazowej Woli jest obiektem chronionym zarówno na podstawie przepisów o ochronie przyrody, jak i przepisów o ochronie dóbr kultury.

W Sochaczewie znajduje się także 6 pomników przyrody - są to pojedyncze drzewa o szczególnie cennych walorach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych :


 • dąb szypułkowy w parku im. Ignacego Garbolewskiego przy ul. Głowackiego w wieku 500 lat, obwodzie pnia 465 cm i wysokości około 25 m
 • lipa drobnolistna na terenie ZSZ Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Głowackiego o obwodzie pnia 360 cm i wysokości 19 m
 • klon pospolity na terenie centarza rzymsko - katolickiego przy ul. Traugutta o obwodzie pnia 235 cm i wysokości 20 m
 • dąb szypułkowy przy ul. Boryszewskiej o obwodzie pnia 330 cm i wysokości 22 m
 • lipa drobnolistna obok kościoła NMP w Trojanowie w wieku 150 lat o obwodzie pnia 275 cm i wysokości 16 m
 • dąb szypułkowy przy ul. Grunwaldzkiej o obwodzie pnia 385 cm i wysokości 19 m

 

Pomniki przyrody są prawnie chronione, według definicji ustawowej są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Najczęściej są to sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa.
Więcej informacji oraz wykaz pomników przyrody znaleźć można na portalu sochaczew.pl (link)

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem